Terugblik 2016

7 jaar geleden startte AVM B.V. met enkele asbestwerken. Na die tijd is AVM hard gegroeid en in 2016 zijn er 940 projecten uitgevoerd, waarbij we ca. 1 miljoen m2 asbest hebben verwijderd. Een resultaat wat we met onze medewerkers hebben behaald, en daar zijn we natuurlijk trots op.

Op 18 januari is door Eerland Certification een kantooraudit uitgevoerd, waarbij het jaar 2016 onder de loep is genomen. In de conclusie werd genoemd: Een betrokken directie en een vast team medewerkers verzetten heel veel werk, de kwaliteit wordt mede bewaakt door een groot aantal interne audits. Het bedrijf kent een innovatief karakter.

In 2017 hopen we op deze voet verder te gaan en u als klant zo goed mogelijk te helpen bij het saneren van uw asbest

Subsidieregeling groot succes

De subsidieregeling Asbestdaken verwijderen was in 2016 een groot succes. Meer dan 5300 particulieren, bedrijven, non-profit- en overheidsinstellingen vroegen dat jaar subsidie aan voor het verwijderen van asbestdaken. Daarmee is er in Nederland in totaal 3,3 miljoen m2 asbestdak gesaneerd.

Eind augustus werd besloten het budget te verhogen van € 10 miljoen naar € 15 miljoen. Uiteindelijk bleek dit ook niet genoeg en overstegen in oktober de aanvragen het budget. De aanvragen van na die tijd zijn doorgeschoven naar 2017 en worden nu beoordeeld.

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft voor 2017 opnieuw het subsidieplafond ingesteld op € 15 miljoen

Subsidieregeling verruimd

Goed nieuws voor degene die nog asbest golfplaten hebben.

Staatssecretaris Dijksma heeft het uit te keren bedrag wat stond voor 2016 met 5 miljoen verruimd. Dit om degene die een aanvraag indienen ook daadwerkelijk dit jaar nog de subsidie te kunnen geven.

Dus een extra reden om uw asbest te laten verwijderen.

Voor vragen staan wij u graag te woord.